Terms of use

Filter

Please fill out this field!


Gender

Apply FilterStores
Obecné

Poskytuje Delupe: Službu Delupe vlastní a provozuje Delupe A/S. Daňové identifikační číslo (DIČ): 34693129. Následující provozní podmínky (dále jen 'Podmínky') vstupují v platnost použitím služeb Delupe a jiných serverů a platforem, které společnost Delupe nabízí.

Výjimka z odpovědnosti

Informace na tomto webu nemusí být nutně správné, aktuální nebo úplné a tento web může obsahovat technické nepřesnosti nebo chyby v cenách. Společnost Delupe nepřebírá žádnou odpovědnost (a výslovně se zříká odpovědnosti) za aktualizaci webu a za to, že informace na webu jsou vždy aktuální, přesné a úplné. Než se tedy rozhodnete učinit jakékoli rozhodnutí v souvislosti s jakoukoli službou, produktem nebo stránkami, na které odkazujeme, ujistěte se, že tyto informace jsou přesné a úplné.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Delupe se zříká veškeré odpovědnosti za přímé a nepřímé ztráty, ušlý zisk, ztrátu dat nebo jakékoli jiné přímé nebo nepřímé ztráty nebo následné škody, které mohou vzniknout v důsledku používání těchto stránek nebo jiných stránek, na které odkazujeme. Toto prohlášení se vztahuje na všechny příčiny žaloby, ať už na základě smlouvy, záruky nebo deliktu mimo smlouvu nebo podobně.

Autorská práva

Obsah tohoto webu je majetkem Delupe A/S a je chráněn autorskými právy. Informace, včetně textu, obrázků a zvuku, nesmí být reprodukovány, měněny, kopírovány nebo ukládány v jakékoli formě bez písemného souhlasu společnosti Delupe A/S. Měnit obsah tohoto webu je zakázáno. Porušovatelé těchto pravidel budou trestně stíháni.

Ochranné známky

Delupe je registrovaná ochranná známka společnosti Delupe A/S. Ochranná známka nesmí být žádným způsobem zobrazena ani použita bez našeho předchozího souhlasu. Ostatní ochranné známky uvedené v souvislosti s porovnáváním cen a produktů patří vlastníkům příslušných značek.

Práva na duševní vlastnictví

Pokud se domníváte, že společnost Delupe porušuje některá z vašich práv duševního vlastnictví na obsah uživatele, informace o produktu nebo reklamní kampaně, kontaktujte nás. Společnost Delupe si nepřeje žádné porušování cizích práv a chráněných ochranných známek a zavazuje se, že všechny tyto záležitosti uvede do pořádku.