Privacy Policy

Filter

Please fill out this field!


Gender

Apply FilterStores
Obecné

Tyto stránky provozuje společnost Delupe A/S. Daňové identifikační číslo (DIČ) firmy: DK34693129.

Provozujeme řadu webů, z nichž některé vám umožňují zaregistrovat se nebo jiným způsobem poskytnout své osobní údaje. Pro zpřístupnění některých funkcí a nabídek je potřeba se zaregistrovat. Tyto podmínky ochrany osobních údajů vysvětlují, jak jsou tyto údaje použity a jak nás můžete kontaktovat, pokud existuje něco, o čem si nejste jisti.

1. Jaké informace shromažďujeme?

Pokud se rozhodnete registrovat na našem webu, můžeme od vás žádat o informace, jako jsou jméno, e-mailová adresa, PSČ, věk, pohlaví, telefonní číslo a informace o produktu. Naše weby mohou obsahovat dobrovolné ankety, kde vás budeme žádat o vyjádření názorů na různé produkty a služby. Pokud stáhnete nějaký obsah z našich stránek, automaticky zkontrolujeme váš hardware. Pokud používáte komunitní nástroje, můžeme ukládat obsah a komunikaci, které odesíláte a přijímáte, a vyhrazujeme si právo sledovat vaši komunikaci. Podrobný popis vašich aktivit a osobních preferencí může být také uložen při návštěvě našich stránek (viz níže uvedené „Cookies“).

Vždy byste měli získat souhlas, než nám poskytnete osobní informace o druhých (například pokud posíláte propagační akce příteli). Ujistěte se, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a informujte nás o všech změnách.

2. Jak používáme získané informace?

Získané informace používáme pro různé účely:

  • ke správě našich webových stránek a poskytování služeb a informací, které požadujete, včetně stažených materiálů, chatovacích místností, vývěsek, propagačních akcí a konkurence
  • k provádění interních hodnocení a studií za účelem vylepšení našich webových stránek a dalších produktů a služeb
  • k zasílání novinek a marketingových informací o produktech a službách a nabízení produktů a služeb od vybraných třetích stran, ale pouze v souladu s tím, co je povoleno zákonem nebo na vaši žádost (viz oddíl. 6 'Jak se odhlásit' níže)
  • k zasílání administrativních emailů (např. když zapomenete heslo)
  • k odhalování a předcházení podvodům a zneužívání našich stránek nebo služeb
  • ke zpracování vašich žádostí na zákaznickou podporu
3. Kdo další má přístup k vaším údajům?

K těmto informacím mohou mít přístup naše přidružené společnosti, místní dodavatelé a další organizace, které pro nás pracují. Účelem je správa informací pro nás a poskytování informací a služeb, které požadujete. Některé společnosti mohou analyzovat vaše informace v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), například v USA nebo Japonsku. Zákony o ochraně údajů v těchto zemích nemusí nabízet stejnou ochranu jako EHP. Pokud si nepřejete, abychom vaše informace přenášeli tímto způsobem, neměli byste naše stránky používat.

Ve výjimečných případech můžeme být nuceni použít nebo prozradit vaše osobní údaje. Může se jednat o situace, kdy zákon vyžaduje, abychom tak činili, nebo když musíme chránit nebo bránit sebe a ostatní před nezákonnými nebo škodlivými činnostmi. Dojde-li k prodeji nebo restrukturalizaci naší firmy, vaše informace mohou být převedeny jako součást společnosti.

4. Cookies

Některé naše stránky obsahují soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které web přenáší do vašeho počítače za účelem sledování vašich online aktivit. Na našem webu mohou být cookies použity k tomu, aby vám pomohly zlepšit používání některých aspektů našich stránek a sledovat vaši online aktivitu. Soubory cookies můžete zakázat změnou nastavení prohlížeče, ale upozorňujeme vás, že pokud tak učiníte, některé funkce na tomto a dalších webech nemusí fungovat správně.

5. Bezpečnost

Přijímáme veškerá přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů. To zahrnuje nastavení procesů a postupů k minimalizaci neoprávněného přístupu k vašim informacím nebo jejich zpřístupnění. Nemůžeme však poskytnout žádné záruky, že lze vyloučit všechna rizika zneužití vašich osobních údajů neoprávněnými osobami. Hesla a informace o účtu byste měli ukládat na bezpečném místě a nikdy je nesdělovat ostatním.

Pokud si všimnete jakéhokoli neoprávněného použití vašeho hesla nebo jakéhokoli narušení bezpečnosti, měli byste nás okamžitě kontaktovat. Elektronické vývěsky, chatovací místnosti a další veřejná fóra na našem webu jsou veřejně přístupná. Měli byste se vyhnout prozrazení jakýchkoli informací, které vás nebo jiné osoby identifikují. Nejsme odpovědní za ochranu a bezpečnost jakýchkoli informací, které v těchto oblastech zveřejníte.

6. Jak se odhlásit

Pokud od nás již nechcete dostávat propagační materiály, klikněte na odkaz v propagačním e-mailu nebo přejděte na místo na webu, kde jste se zaregistrovali, a změňte nastavení komunikace.

7. Kontakt

Ze zákona máte právo vědět, jaké osobní informace o vás organizace má a jak jsou tyto informace zpracovávány. Pokud chcete vědět, jaké informace o vás máme, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktní stránky nebo poslat dopis společnosti Delupe A/S.

Upozorňujeme, že můžeme požadovat důkaz totožnosti a účtovat malý manipulační poplatek na pokrytí správních nákladů.